Iedere week krijgen in Nederland meer dan 100 mensen de diagnose endeldarmkanker. Dat is een akelige ziekte die tot overlijden kan leiden, maar ook de kans op een stoma en andere lichamelijke gevolgen is aanzienlijk. Er wordt veel onderzoek gedaan naar rectum-besparende behandelingen – zonder stoma dus – maar … en steeds meer patiënten krijgen in Nederland die optie ook voorgelegd.

cms_visual_2891Vele patiënten met endeldarmkanker hebben na de behandeling een stoma of ernstige last van incontinentie voor urine en ontlasting, impotentie en ander lichamelijk leed (LARS-problematiek).

Onderzoek naar de behandeling van endeldarm kanker is een multi-disciplinair gebeuren bij uitstek: chirurgie, radiologie, radio-therapie en Maag-Darm-Lever artsen. Alleen als die perfect samenwerken heb je kans dat je rectum in de behandeling niet onnodig sneuvelt. In Nederland wordt onder leiding van meerdere professoren uit die disciplines veel onderzoek verricht om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden, zonder extra risico op overlijden.

Er lopen in Nederland in verschillende academische centra maar liefst drie studies TESAR, STARTRECT en Wait & See, die allemaal op zoek zijn naar deelnemers. Het grote punt is dat – puur afhankelijk van het ziekenhuis waar je je als patiënt meldt – je al dan niet opmerkzaam wordt gemaakt op de mogelijkheid om deel te nemen.

Daar komt gelukkig verandering is. Allereerst gaat men in een tiental ziekenhuizen vanaf nu patiënten actief screenen om deel te nemen. Verder is het dringend noodzaak dat er voldoende informatie op het internet te vinden is om patiënten en hun familie op deze alternatieve mogelijkheden te wijzen. Zodat men actief bij zijn arts zelf kan aankaarten of er rectumbesparende opties mogelijk zijn. Ikzelf probeer zoveel mogelijk media te benaderen met het verhaal over endeldarmkanker, zoals onlangs in een interview in de Telegraaf.

De derde druk van Nooduitgang

Dus, ken je iemand met endeldarmkanker? Wijs hem of haar op deze alternatieve methoden. Ga op onderzoek uit of lees één van mijn boeken: Nooduitgang of Dom geluk, vette pech. Zorg ervoor je écht goed in gesprek kunt komen met je arts en misschien, heel misschien wordt zo onnodige ellende bespaard.