Britt Hupkens promoveert op orgaanbesparing bij endeldarmkanker: “langer wachten loont”

Britt Hupkens deed promotie-onderzoek naar orgaanbesparende behandeling van endeldarmkanker. Ze keek naar aspecten als: wie komt ervoor in aanmerking, hoe is de kwaliteit van leven en wat zijn de kosten vergeleken met traditionele behandelingen? Op 29 november hoopt ze in Maastricht te promoveren op hoopvolle resultaten voor Wait & See.

Na een lange chemo-radiatie (vaak 5 weken) wordt er bij endeldarmkanker zo’n 6 tot 10 weken gewacht om te beoordelen hoe de reactie van de tumor is. In Nederland is het inmiddels gebruikelijk dat patiënten met een complete respons (geen tumor meer waar te nemen) dan opgenomen worden in het Wait & See programma. Britt heeft nu onderzocht of het zinvol is om bij mensen met een ‘bijna complete’ respons langer te wachten en niet meteen te opereren. En inderdaad blijkt het zinvol te zijn om niet 6-10, maar in die gevallen nog 6-12 weken langer te wachten. Veel mensen ontwikkelen dan alsnog een complete respons en het oncologisch toekomstperspectief lijkt voor hen niet te verslechteren. Dus niet meteen opereren lijkt in die gevallen een veilige optie. Dat houdt in dat steeds meer mensen in aanmerking zullen komen voor Wait & See.

Bericht in Telegraaf over Wait &See (link naar bericht)

Kwaliteit van leven

Een groot stuk van Hupkens’ promotieonderzoek gaat over kwaliteit van leven van Wait & See patiënten in vergelijking tot standaard chirurgie. En wat blijkt? Patiënten met Wait & See hebben gemiddeld een betere kwaliteit van leven op bijna alle onderzochte gebieden: algemene gezondheid, ontlasting, seksuele- en urinefuncties.

Uit het onderzoek kwam wel naar voren dat veel Wait en See patiënten op de langere termijn vervelende gevolgen van de bestraling hebben. Een derde heeft zelfs ernstige LARS-klachten (Low Anterior Resection Syndrome) als gevolg van de bestraling. Terwijl in totaal twee derde van alle W&S-patiënten op de langere termijn klachten bij ontlasting houdt: moeilijk ophouden en clustering. Hieruit kunnen we dus concluderen dat voor heel veel patiënten bestraling op de langere termijn nadelige uitwerkingen heeft op de functie van de endeldarm. Daarom moet in andere studie meer inzicht verkregen worden in de gevolgen van bestraling op het latere functioneren van de darm.

Britt Hupkens

Kosten

Over de kosten van Wait & See bij endeldarmkanker kunnen we kort zijn. Stelling vier in het proefschrift van Britt Hupkens luidt onomwonden:

De ziekenhuiskosten voor behandeling van het rectumcarcinoom lijken met het invoeren van het ‘watch and wait’ beleid lager te zijn dan wanneer iedereen behandeld zou worden met TME-chirurgie na de chemo-radiatie.

En nu we het toch over stellingen hebben. Stelling zeven in het proefschrift is een fraai citaat van een patiënt in het Wait & See onderzoek:

Nooit gedacht dat je meer leven kunt krijgen door bestraling en chemo